Sala d’Escacs

La sala d’escacs és d’ús exclusiu dels socis i prioritàriament dels que formen part de la secció d’escacs.
És un espai adequat per a les competicions que s’hi organitzen anualment.