Qui som

L’any 1920, un sector del poble, que ja feia anys que es reunia, primer a cal Pèrrica (actual Casa Gran) i després a Cal Guarro, funda una associació amb el nom de Ateneu Agrícola Montbuyenc i inaugura edifici propi a la ctra. de Valls. Concretament el 5 d’octubre de 1920 es signen els primers Estatuts a iniciativa d’una comissió iniciadora formada per Lluís Solà,

Façana Ateneu (anys 20)

Joan Estrada i Josep Gumà. En aquell moment, la societat, segons consta als seus estatuts tenia una finalitat molt concreta: “tendrá por objecto el fomento y la defensa de los intereses morales y materiales de sus asociados, la divulgación entre ellos de conocimientos científicos especialmente agrarios, y la mutualidad y cooperación en sus diversas formas, pero limitadas exclusivamente a los socios

1930 – Es té coneixement que l’any 1930 ja tenia 100 socis i que a més hi havia molta activitat de caire cultural: teatre, escacs, el cor la Margarida, etc.

1936-1939 – Durant la Guerra Civil l’Ateneu queda incautat i hi cessen totes les activitats. En acabar la guerra, el 1939, es torna a reactivar l’activitat. En aquesta nova etapa es modificaran els Estatuts de l’Entitat per tal d’adaptar-los a la legislació vigent i és en aquests moments quan l’Ateneu pren el nom de Ateneo Cultural y Recreativo.

1950 – A la dècada de 1950 s’amplia l’edifici amb la incorporació d’un annex a la banda esquerra. La part baixa d’aquest edifici annnex es destinà a local de la Cooperativa Agrícola de Montbui. A la part alta, anys més tard, s’hi adequà un local per als joves.

1966 – S’aproven uns nous estauts i es dóna renovat impuls a les seves seccions. Continuen plenament consolidades les sessions dominicals de cinema que s’iniciaren el 1949 i que perduraren fins als anys 70.

Façana Ateneu recenment restaurada any 1982

1980 –  Als anys 80 es duen a terme importants obres de remodelació a la sala teatre i a la façana. Aquesta nova etapa es regirà per uns nous estatuts (any 1989) i l’entitat quedarà registrada ja amb la seva actual denominació: Ateneu Cultural i Recreatiu de Santa Margarida de Montbui.

1990 – Durant els anys 90 es produeix un nou moment de creixement amb l’aparició de noves seccions: es revitalitza la secció d’escacs, apareixen la secció de teatre i la secció coral amb la Coral Jove.El 1995 se celebra el 75è aniversari de l’Ateneu amb una gran quantitat d’actes i amb una publicació que recull la seva història.

Aquest darrers anys l’entitat ha anat mantenint la seva activitat i ha continuat funcionant com a centre de socialització i convivència del Nucli Antic.