La Junta Directiva

L’actual Junta Directiva de l’Ateneu Cultural i Recreatiu de Santa Margarida de Montbui està formada per 9 persones. Cadascuna d’aquestes persones forma part de la Junta per un període de 3 anys a partir de la seva elecció, tal com preveuen els actuals Estatuts.

Els membres de l’actual Junta Directiva són:

  • Presidenta: Elena Ramon Calbet (2016-2019)
  • Vicepresident: Bernat Bosch Felip (2017-2020)
  • Secretària: Fina Prats Ribas (2015-2018)
  • Vicesecretària: Mònica Mateu Martínez (2017-2020)
  • Tresorer: Josep Fuster Valls (2015-2018)
  • Vicetresorera: Mònica Carol Torradas (2016-2019)
  • Vocal: Teresa Mascó Brescó (2015-2018)
  • Vocal: Emma Mercader Reixachs (2015-2018)
  • Vocal: Ricard Llobet Guardia (2017-2020)

ELS PRESIDENTS DE L’ATENEU (1920-2017)

1 Joan Estrada Borràs 16 Pere Quintana Palomas
2 Josep Tomàs Borràs 17 Antoni Mula Pujol
3 Pere Balcells Pelfort 18 Gonzalo Borrega Vilarrubias
4 Maure Saumell Gualtó 19 Jaume Orpinell Montes
5 Enric Rovira Albareda 20 Josep Sandiumenge Farré
6 Jaume Farré 21 Cristina Ferrer Gericó
7 Francesc Gomà Carol 22 Carles Borrega Saumell
8 Josep Carol Torrents 23 Tomàs Miquel Isern
9 Ricard Guarro Rovira 24 Fidel Serra Font
10 Josep Jorba Rovira 25 Marçal Fruitós Tosca
11 Enric Vives Gomà 26 Josep Albert Amigó Gabaldà
12 Ramon Castilla Vives 27 Jordi Montiel Vendrell
13 Agustí Albiol Subirats 28 Elena Ramon Calbet
14 Josep M. Calafell Amenós
15 Fernando Borrega Moreno